Sharoon, ulubione teksty

2372 teksty ulu­bionych Użyt­kowników.

Darowana przez słońce

dos­trze­gała tyl­ko cienie
z pełny­mi garściami
kiedy ono chce je ot­wierać

prze­budzo­na w jed­nej chwili
spoj­rze­niem niczym dotyk
go­tujący krew

nieustannie
grzeszą w myślach
dni i noce

mil­cze­nie ob­serwu­je czyny
ro­zum prag­nie słów
gdy od daw­na wie serce 

wiersz • 22 lipca 2018, 08:52

sześćdziesiąt trzy wystrzały w niebo

zaśnij
nie dla ciebie ta noc zak­wi­ta rdzawą rosą na dachach
warszawo
to wiatr sierpniowy
niósł w po­parzo­nych dłoniach
przys­chnięte gałązki krwi
i dusze zaklęte w śnieżenie gołębic

tam lśnienie oczu [...] — czytaj całość

wiersz • 17 lipca 2018, 21:54

modlitwa o spokój

tak jak ty nig­dy nie poz­nałeś
ko­loru swoich oczu
tak naucz i ją
nig­dy ich nie roz­pozna­wać na włas­nym ciele
gdy za­winięta w bo­les­ny całun prześcieradeł
wyszep­tu­je two­je imię
w biel­mie nocy

tak jak ty nig­dy nie poczułeś
zwiewności [...] — czytaj całość

wiersz • 10 lipca 2018, 17:44

przemijanie

jej ręce nie mają imienia
choć (ktoś kiedyś)
prze­mawiał w nich poezją
przykładał sprag­nione czułości usta
śpiewał cicho
 [...] — czytaj całość

wiersz • 6 lipca 2018, 17:07

ulotność

rodzi­ce mówi­li - na­jod­ważniej­sza na świecie
ścis­ka­li za wątłe ramionka
całowa­li
ma­lowa­li na­wet far­ba­mi po de­likat­nej twarzy
tak by odpędzić strach
tak by miłością znów zwy­ciężyć wszystko

gdy­bym tyl­ko mógł
po­daro­wać ci każdy zmar­no­wany oddech
dziew­czyn­ko z warkoczykiem
które­go zab­rałaś na pa­miątkę w drobnych
drżących dłoniach 

wiersz • 2 lipca 2018, 18:23

mógłbym jak na słowo

w tym ciele roz­dartym obiet­nicą śmierci
przej­rzałym owo­cu wiat­ru co ni­by orzech pęka
pod na­porem dłoni lat
na jed­no two­je słowo - 
mógłbym ut­kać skrzydła ze światła
kruszejące­go na skroniach
jak ko­rona rozstań
i u zaszłego [...] — czytaj całość

wiersz • 24 czerwca 2018, 04:33

Bez­radną dłonią,
let­nim muśnięciem wiatru.
Cicho we mnie grasz... 

haiku • 18 czerwca 2018, 21:14
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Papużka