Sharoon, ulubione teksty

2426 tekstów ulu­bionych Użyt­kowników.

Ludzie, ta stro­na nie jest mo­ja ani ich i ani wasza a Wi3c Twoja...
Ty ma­ja być plu­siki i mi­nusi­ki a opi­nia ma być komentarzem!
Raz 

aforyzm • 6 grudnia 2018, 04:01

Gdy nie potrafię zapomnieć

zaw­sze będę pa­miętać bur­szty­nowe oceany
każdą falę kładącą na mnie dreszcz
ilek­roć spo­tykałam się z ni­mi w jed­nej li­nii

bezdźwięczną nić po­rozu­mienia
aż do kłębka niczym u Ariad­ny

nieg­dyś lu­bił pieścić wewnętrzne strony
dłoni drżących nieśmiałością
w ten zas­ka­kująco sub­telny sposób

a wszys­tko to było jak nieme wyznania
skry­wane przed całym światem 

wiersz • 3 grudnia 2018, 20:18

ASer­ca są po to aby je połamać
Uczu­cia zaś po to by nie czuć nic
Jeśli Ci przyszło raz mnie okłamać
To jes­tem już wol­ny tak sa­mo jak Ty 

anegdota • 19 listopada 2018, 06:03

Zaciszna degustacja

dob­rze zna­my nietu­zin­ko­we dni
no­ce układające ulgę na piersiach
gdy gęstsze by­wa po­wiet­rze
między dolną a górną krawędzią

wszys­tko zaczy­na iskrzyć
i już sa­ma nie wiem
czy to zno­wu śnienie

chłód mus­ka nasze teraz
ob­leczo­ne tyl­ko w prawdę
i sze­lest po­miętej bieli

on za­milkł w podziwie
ona od­chodzi od zmysłów

proszę nie myśl o utracie
błagam jeszcze nie ot­wieraj powiek 

wiersz • 10 października 2018, 16:49

Świtem...

Świtem...

Sza­rość świ­tu oświet­lają latarnie.
Stojąc rzędem jak na apel poranny.
Mgła roz­siadła się rosą po trawie.
Szron pok­ry­wa fi­lary fontanny.

Ok­na domów tlą się bla­dym światłem.
Wy­budzając lo­katorów z marzeń sennych.
Mil­czą drze­wa .Mil­czą także i krzewy.
Park przyodział [...] — czytaj całość

wiersz • 10 października 2018, 01:01

Marzycielka...

Wy­marzyłam so­bie do­mek strzechą kryty.
Jak z ob­ra­zu który wi­siał w do­mu dziadka.
Był bielo­ny , miał rzeźbione okiennice.
Ta­ka so­bie... zwykła mała chatka.

Wy­marzyłam również ogród w nim ławeczkę
pod jabłonią żeby... w cieniu myśli skryć [...] — czytaj całość

wiersz • 9 października 2018, 00:40

list miłosny albo pocztówka ze spalonego miasta

(de­dykuję War­sza­wie 1944)

tą żwi­rową drogą wprost ku domowi
gdzie niosły cię sto­py wewnątrz snu
który zmyłeś łzą w jas­krze brzasku
idź
do sa­du ciężkiego od złotych słońcem
jabłoni
skradzione­go po­całun­ku wśród ru­mianków i 
bzów
do pol­nych kwiatów za­nurzających liście
w [...] — czytaj całość

wiersz • 22 września 2018, 13:02
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

truman