Sharoon

19 tekstów – auto­rem jest Sha­roon.

Odwiedziny

Przyszła je­sień od­wie­dzić maj
Myślała że to dos­ko­nały żart
Słysząc jej kro­ki niebo poszarzało
Ziemia zadrżała
Pta­ki zamilkły
Świat wstrzy­mał oddech
Ona wy­buchła śmiechem
Zagrzmiało
Po­tem odeszła
A maj płakał przez nią
Deszczem zbyt zim­nym by naz­wać go letnim 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 19 kwietnia 2014, 18:35

Do Ciebie...

Za długie rękawy
w no­wej koszuli
ob­ci­nam bezpruderyjnie
nożyczkami,
nie ob­chodzi mnie
że krzywo,
że wys­tają dwie nitki.
Biegnę do Ciebie
w wysłużonych już
butach...

...ze zniczem w ręku
i biała różą. 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 24 lipca 2013, 16:51

Po czarnych stopniach... w górę

Dziś sta­wiam ciepły znicz;
Choć Twej twarzy nie pamiętam
Wśród zim­nych grobów kroczy
Dusza Twa zziębnięta

Po czar­nych stop­niach bo­so w dół;
Noc­nym płaszczem okryta
Idziesz tam, gdzie zgasł już świt
Nie wiedząc, że oddychasz

Uśmiech broczy bla­de wargi;
Gdzie jeszcze wczo­raj lśniła krew
W os­tatnich słowach słyszę cichy
Twój ciepły, błogi śmiech

W os­tatniej chwi­li oglądam się;
Za­marłą w ka­mień widzę twarz
Uśpioną w jas­nym blasku
Sza­rych plam 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 17 lipca 2013, 12:56

Czuję, ufam, a gdy trze­ba - pluję tru­cizną... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 12 lipca 2013, 16:02

Tak bar­dzo chciałabym mieć skrzydła, które uniosłyby mnie wy­soko nad ziemię. Byłabym wte­dy nies­kończe­nie szczęśliwa... 

myśl
zebrała 15 fiszek • 11 lipca 2013, 21:55

* * *

Bądź Ry­cerzu tyl­ko dla mnie
Ob­roń kiedy, wstaw się za mnie
Odłóż miecz i zdej­mij zbroję
Tul me Ciało bo jest Twoje
Za­nuć pieśń mi dla zabawy
Już wys­tar­czy two­jej sławy
Us­trzel dla mnie księżyc z łuku
Po­tem ra­zem w cieniu buków
Go zwie­dzi­my wzdłuż i wszerz
Twy­mi us­ty mo­je zjesz 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 28 czerwca 2013, 15:00

Jesienność ...

Lu­bię być smutna

Dla­tego nie od­bieram so­bie tej przyjemności
I to­piąc się w smut­ku de­lek­tuję bezdechem

Cza­sem wolę tęsknotę niż bliskość
Zda­je się wznioślejsza

Głód niż sytość
Dla lekkości

Sa­mot­ność niż towarzystwo
Dla godności

Wol­ność wybieram
Za­miast duszącej miłości

I jesień
bo jest między zimą a la­tem rozsądkiem
za­topionym w sza­rej ska­le złotem 

wiersz
zebrał 19 fiszek • 27 czerwca 2013, 08:26

Śnieg

Słowa ulot­ne niczym płat­ki śniegu
W sza­leńczym tem­pie opadają
na dno serc
Tracą znaczenie
Wydźwięk
Sens
Roz­ta­piają się powoli
Zos­ta­je woda
Którą trze­ba wylać
łzami
mi­mo woli 

wiersz
zebrał 17 fiszek • 8 czerwca 2013, 10:33

Zzz...

Zawzięty smok egoizmu
Zżera mnie od środka
Zjadł właśnie mo­je sumienie
Za­pił mnie cyt­ru­sową herbatą
Zjadł wszel­kie poczu­cie winy
Za­tarł wspom­nienia smutne
Zos­ta­wił mi kil­ka ułamków sekund
Za­tartą rzeczywistość
Za­baw­ny żółty atrament
Zżółkł mój świat i mam ochotę
Zjeść plas­ter cytryny 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 6 czerwca 2013, 11:48

Jabłuszko

Zat­ru­te jabłko - wys­tar­czy je­den kęs,
Byś padł na ziemię i cze­kał na krasnale,
Jak Śnieżka.
A przyj­rzyj się nim ugryziesz,
Jak wielu po to­bie uszczknie jeszcze.

Chcesz by cze­kali na ra­tunek, który nie przybędzie?

Rumiane,
Śliczne,
Soczyste,
Jabłuszko -
Toksyczne.

Wa­bi cię słowa­mi "za­biję cię, kretynie",
Chętnie więc bie­rzesz je w rękę.
Prze­cież zachęcało samo...

Cóż, sko­ro nie wierzysz,
Smacznego. 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 5 czerwca 2013, 10:13

Sharoon

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sharoon

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Ulubieni autorzy
Aktywność

15 października 2014, 20:58Sharoon wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?

3 maja 2014, 15:58Sharoon wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

18 kwietnia 2014, 20:09Sharoon wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

3 października 2013, 18:04Sharoon wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

3 października 2013, 17:56Sharoon wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

3 października 2013, 17:42Sharoon wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

3 października 2013, 17:32Sharoon wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

3 października 2013, 17:15Sharoon wy­powie­dział się w wątku Zgadywanka Po Tek­stach Piose­nek.  

3 października 2013, 11:35Sharoon wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz?